Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2014

justmyimagination
I wszystko miało się udać
I być tak wspaniale
A siedzę na brzegu świata
I nie wiem co dalej
— Lilu "Na brzegu świata"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakiks kiks
justmyimagination
Czujesz, że się nie doczekasz. A jednak i tak czekasz.
— dlaczego?
Reposted fromchocoway chocoway viakiks kiks
justmyimagination
Życie ma w sobie tę cudowną, a zarazem okrutna właściwość, że zawsze toczy się dalej. Cokolwiek by się stało.
— Agata Kołakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
justmyimagination
Może jesteśmy zbyt słabi by odnaleźć się w tym wariatkowie?
— Prawda czy Fałsz?
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viakiks kiks
justmyimagination
Me tryin' to get my life togehter:


Reposted fromsoSad soSad viaAdikTheOne AdikTheOne
justmyimagination
Play fullscreen
And why can't you just hold me

March 14 2014

justmyimagination
0146 1934 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viagoniewicz goniewicz
justmyimagination
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
justmyimagination
7754 c6ff 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaszydera szydera
justmyimagination
Przywiązanie to groźna sprawa. Ludzie znikają, nawet gdy bardzo tego nie chcemy. Sprowadzają ze sobą kłopoty, rozpraszają, nie można im ufać.
— Marjorie M. Liu - Wołanie z mroku.
Reposted fromnutt nutt viaoll oll

March 10 2014

justmyimagination
justmyimagination
To wszystko to bałagan: Włosy. Łóżko. Słowa. Serce. Życie...
— William Leal.
Reposted fromweightless weightless vianezavisan nezavisan
justmyimagination
Żadna chwila nie jest wyjątkowa, dopóki nie przeżywasz jej z kimś najważniejszym.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viamnu mnu
7406 5226 390
Reposted fromsouxie souxie viamartexxx martexxx

March 09 2014

justmyimagination
justmyimagination
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viadivi divi
justmyimagination
Nigdy nie pomyślałabym, że można się do kogoś tak bardzo mocno przywiązać.
— własnie
Reposted frombomdia bomdia viasplendiid splendiid

March 08 2014

justmyimagination
Słodkim złudzeniem rysuję nas.
Reposted fromtereseek tereseek viamishasta mishasta

March 05 2014

justmyimagination
Ty rozstawiasz mnie na planszy,
Ty wybierasz grę. 
— Mateusz Mijal - Zabijasz mnie

March 03 2014

justmyimagination
męczy mnie to, co jest między nami. nie mogę spać, nie wiem co będzie dalej.
Reposted fromawaken awaken viasomciowo somciowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl