Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2014

justmyimagination
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viasleeplessdiary sleeplessdiary
justmyimagination

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij vianataliana nataliana

May 07 2014

justmyimagination

Jest we mnie te­raz coś, co w każdej chwi­li może wy­buchnąć łzami.

— Virginia Woolf
Reposted fromrichardth richardth viacherrytomorrow cherrytomorrow
justmyimagination
  Dorosłe dzieci mają żal i przepalone płuca, permanentny smutek  
— Neile
Reposted frommefir mefir viacherrytomorrow cherrytomorrow

April 04 2014

justmyimagination
Oj, zaciągnąłbym się teraz papierosem... - westchnął Anton i po chwili namysłu dodał: - Dlatego nie znoszę się zakochiwać. Staję się wtedy kompletnym idiotą! Z jednej strony człowiek dostaje skrzydeł. Z drugiej - robi się zupełnie bezbronny. Wolę siebie bez miłości - jestem wtedy zimny, szczery aż do bólu, skoncentrowany, myślący krytycznie. Przynajmniej do pewnego stopnia.
— Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromjustMeee justMeee viajointskurwysyn jointskurwysyn
8014 2169 390
Reposted fromdeviate deviate viaawaken awaken
justmyimagination
Człowiek musi czymś żyć, a dzisiejszy świat zabiera mu wszystko.
— Marek Hłasko - "Umarli są wśród nas"
5572 db99 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazapachsiana zapachsiana

March 29 2014

justmyimagination
3578 70ea 390

March 23 2014

justmyimagination
Więc może jestem masochistką .
Próbuję uciekać, ale nie chcę nigdy odejść .
— Rihanna Feat. Eminem - Love The Way You Lie Part 2
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat vialaj laj
justmyimagination
Gdybyś był, a nie bywał.
— "Byłabym" - Hey.
justmyimagination
As you get older, we learn that there’s not always a ‘why?’ or a ‘because’ to a situation.

Sometimes there’s just not an answer and it breaks your heart.
— Sandra Bullock
Reposted fromborn2die born2die viasistermorphine sistermorphine
justmyimagination
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
justmyimagination
I want to sleep, I want dreams to pull me from this world and make me forget.
— Carrie Ryan
justmyimagination
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaioiooo ioiooo
justmyimagination
W życiu albo ma się wyjebane, albo ma się depresję.
Reposted fromlubieto lubieto vianataliana nataliana
justmyimagination
spać
przespać rok
siedem lat

bo tu nic
tylko śmierć
usychanie tkanek
rozpacz, że nie kochasz mnie
— Hey - Faza Delta
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viasomciowo somciowo
justmyimagination
Ile Cię trzeba dotknąć razy, żeby się człowiek poparzył?
Ale tak, żeby już więcej ani razu, 
Żeby już więcej za nic,
Żeby już więcej nie miał odwagi...
No ile razy?! 
— Happysad
Reposted fromcontrolled controlled viasomciowo somciowo

March 21 2014

justmyimagination

March 17 2014

justmyimagination
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromgemmy gemmy viasophielaura sophielaura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl